Hình thức thanh toán

admin 1970.01.01

Thanh toán bằng tiền mặt, sec, hoặc chuyển khoản

Đơn vị hưởng sec:

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ NGA LINH

288 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình TP.Hải Dương

Tài khoản số: 0341.000.621326

Tại Ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh HẢI DƯƠNG