Funiki FR91CD - 91Lit

2,700,000 đ 0 đ
Vận chuyể lắp đặt

Funiki FR71CD - 71Lit

2,450,000 đ 0 đ
Vận chuyể lắp đặt

Funiki FR156CL 156 Lít

4,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Funiki FR-126CL 125Lit

3,750,000 đ 0 đ
Miễn phí vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Sharp SJ-FX688VG - 605L

22,300,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt tận nơi

Tủ lạnh LG Inverter GN-M315PS - 315L

8,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9

13,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Mitsubishi MR-FC25EP

6,700,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA - 92L

2,750,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Panasonic NR-BV360WSVN - 322L Model 2020

14,300,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Samsung RT29K5532BU - 300L Model 2020

9,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Hitachi WB640VGV0 - 569Lit

33,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt miễn phí

Tủ lạnh LG Inverter GN-M315BL- 315L

8,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Mitsubishi MR-FC29EP

7,400,000 đ 0 đ
Vậ chuyển lắp đặt

Panasonic NR-BC360WKVN - 322L Model 2020

14,300,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Samsung RT32K5932BU - 300L Model 2020

11,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt