Tù đông Hòa Phát HCF336S1Đ - 162Lit

4,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tù đông Sanaky VH1599HY - 100L

4,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH 3699A4K - Model Mới

7,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH4099A4K model mới

8,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF 516S1Đ1 Inverter dàn đồng

5,950,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông sanaky VH2899A4K - Model mới

6,950,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF606S2Đ Inverter dàn đồng

6,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH2899W4K - Model mới

7,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF656S2Đ Inverter dàn đồng

7,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH5699HY3 - Inverter

10,800,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF666S1Đ2 Inverter dàn đồng

6,800,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt 

Tủ đông Sanaky VH6699HY3 - 560L Inverter

12,800,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF800S1PĐ (Dàn đồng)

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH5699W3 - 410L Inverter

10,900,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF680S1PĐ

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt