Bình nóng Ferroli VERDI-SE 30L

0 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước + Công lắp

Bình nóng lạnh Rossi Pregio RP30SQ 30L(new)

2,400,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước và công lắp

Bình nóng lạnh Ariston SL30QH

3,350,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp + công lắp đặt

Cây nước nóng lạnh KoriHome WDK855

6,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Máy lọc nước Tân á PREGIO RO 10L/h - 8 cấp lọc Hydrogen

4,800,000 đ 0 đ
Tặng công lắp đặt

Lò vi sóng Sharp R-G322VN-S

1,950,000 đ 0 đ

Bình nóng Ferroli VERDI-SE 15L

2,650,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước + công lắp

Bình nóng lạnh Rossi Pregio RP20SQ 20L(new)

2,200,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước và công lắp

Bình nóng lạnh Ariston Blu 20SL 20L

2,750,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp + Công lắp đặt

Cây nước nóng lạnh KoriHome 688UB

4,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt