Máy phát điện Firman SPG3000

6,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện Firman SPG2500 (Giật nổ)

6,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần kỹ thuật số VGPGEN 1000

12,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN 2000

13,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN 3600EL

27,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN 2000E

16,900,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN 5600EL

39,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN2000EL

17,650,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Ổn áp DRII - 15000

13,450,000 đ 16,840,000 đ
Chiết khấu ngay 20%

Ổn áp DRII - 10000

7,000,000 đ 8,810,000 đ
Chiết khấu ngay 20%

Ổn áp DRII - 7500

5,700,000 đ 7,130,000 đ
Chiết khấu ngay 20%

Ổn áp DRII - 5000

3,800,000 đ 4,810,000 đ
Chiết khấu ngay 20%

Ổn áp DRII - 3000

2,700,000 đ 3,380,000 đ

Ổn áp DRII - 10000

1,900,000 đ 2,420,000 đ
Chiết khấu ngay 20%

Ổn áp DRII - 1000

1,290,000 đ 1,620,000 đ
Chiết khấu ngay 20%

Ổn áp DRI - 10000

5,900,000 đ 7,460,000 đ
Chiết khấu ngay 20%