Màn hình Samsung S23C350H

4,250,000 đ 0 đ

Màn hình Samsung S22C300B

3,250,000 đ 0 đ

Màn hình Samsung S20C300B

2,950,000 đ 0 đ

Màn hình Samsung S19C170B

2,300,000 đ 0 đ

Màn hình Samsung S19B150B

2,300,000 đ 0 đ