Tủ mát Sanaky VH408K3 - 400L Inverter

10,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Sanaky VH358K3 - 350L Inverter

9,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Sanaky VH308K3 - 300L Inverter

9,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt