Máy phát điện Firman SPG3000

6,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện Firman SPG2500 (Giật nổ)

6,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần kỹ thuật số VGPGEN 1000

12,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN 2000

13,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN 3600EL

27,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN 2000E

16,900,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN 5600EL

39,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Máy phát điện biến tần VGPGEN2000EL

17,650,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt