Funiki FR91CD - 91Lit

2,700,000 đ 0 đ
Vận chuyể lắp đặt

Funiki FR71CD - 71Lit

2,450,000 đ 0 đ
Vận chuyể lắp đặt

Funiki FR156CL 156 Lít

4,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển và lắp đặt

Funiki FR-126CL 125Lit

3,750,000 đ 0 đ
Miễn phí vận chuyển lắp đặt