Điều hòa Panasonic CU-N18WKH-8 1 chiều

15,900,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic CU-Z18VKH-8 2 chiều Inverter

24,500,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic CU-Z12VKH-8 2 chiều Inverter

16,800,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic CU-Z9VKH-8 2 chiều Inverter

14,500,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic U18VKH-8 1 chiều inverter cao cấp

20,500,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic XPU18WKH-8 Model 2020

19,600,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic XPU12WKH-8 Model 2020

12,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic XPU9WKH-8 Model 2020

10,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp

Điều hòa Panasonic N9WKH-8 Model 2020

8,000,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic N12WKH-8 Model 2020

10,000,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic U9VKH-8 1 chiều Inverter cao cấp

11,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic U12VKH-8 1 chiều Inverter cao cấp

13,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic YZ12UKH-8 - 2 chiều Inverter

14,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt    

Điều hòa Panasonic YZ9UKH-8 - 2 chiều Inverter

11,500,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt