Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000BTU Model YZ18XKH-8

22,500,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000BTU Model YZ12WKH-8

14,500,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000BTU Model YZ9WKH-8

12,000,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter cao cấp 18.000BTU Model U18XKH-8

20,800,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter cao cấp 12.000BTU Model U12XKH-8

13,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter cao cấp 9.000BTU Model U9XKH-8

11,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều thường 18.000BTU Model N18XKH-8

15,900,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều thường 9.000BTU Model N9WKH-8

8,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều thường 12.000BTU Model N12WKH-8

10,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU Model XPU18XKH-8

18,900,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000BTU Model XPU12XKH-8

11,900,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU Model XPU9XKH-8

9,900,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt