Điều hòa Mitsubishi Electric HL35VC - 1 chiều thường

9,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Electric HL25VC - 1 chiều thường

7,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Electric GH13VA - 1 chiều Inverter

12,000,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Mitshubishi GH10VA - 1 chiều Inverter

9,900,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Electric HL35VA - 2 chiều Inverter

13,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Mitsubishi Electric HL25VA - 2 chiều Inverter

11,000,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt