Điều hòa Sumikura APS/APO H180 - 2 chiều thường 18.000BTU

11,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO H120 - 2 chiều thường 12.000BTU

7,700,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO H092 - 2 chiều thường 9.000BTU

6,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO240 - 1 chiều thường 24.000BTU

13,500,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO180 - 1 chiều thường 18.000BTU

10,200,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO120 - 1 chiều thường 12.000BTU

6,900,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO092 - 1 chiều thường 9.000BTU

5,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt