Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9

13,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8

12,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8

12,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Hitachi R-FG450PGV8

11,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt