Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA - 92L

2,750,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Electrolux EBT3700HH - 370L

8,950,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Electrolux EBB3400HH-340L

8,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Electroluc ETB3400HA-320L

7,950,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Electrolux EBB2802HH - 260L

7,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh Electrolux RTB2802HA - 260L

6,700,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt