Tủ lạnh LG Inverter GN-M315PS - 315L

8,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh LG Inverter GN-M315BL- 315L

8,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh LG Inverter GN-M422PS - 393L

10,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh LG inverter GN-D422BL - 393L

11,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh LG Inverter GN-D315BL - 315L

9,900,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ lạnh LG Side By Side GR-B247JDS - 613L

17,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt