Tủ mát Sanaky VH408K3 - 400L Inverter

10,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Funiki HSC850F2

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Sanaky VH358K3 - 350L Inverter

9,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Funiki HSC650F2

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Sanaky VH308K3 - 300L Inverter

9,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Funiki HSC450F1

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Funiki HSC400F1

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát Funiki HSC350F1

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát SANYO SBC337KD 330L

12,450,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát SANYO SBC337K 330L

10,450,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ mát SANYO SBC287K 248L

9,150,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt