SEAGATE 500GB SATA

1,690,000 đ 0 đ

WESTERN 500GB SATA

1,650,000 đ 0 đ

Western 250Gb SATA

1,350,000 đ 0 đ

SEAGATE 250GB SATA

1,390,000 đ 0 đ

INTEL CORE I3-2120

2,900,000 đ 0 đ

PENTIUM DUAL CORE G630

1,408,000 đ 0 đ

PENTIUM DUAL CORE G630

1,408,000 đ 0 đ

Intel Pentium Dual Core G620

1,330,000 đ 0 đ

CELERON G540

1,000,000 đ 0 đ

Webcam sắt siêu nét

150,000 đ 0 đ

Webcam chân cao

85,000 đ 0 đ