Tù đông Hòa Phát HCF336S1Đ - 162Lit

4,500,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF 516S1Đ1 Inverter dàn đồng

5,950,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF606S2Đ Inverter dàn đồng

6,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF656S2Đ Inverter dàn đồng

7,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF666S1Đ2 Inverter dàn đồng

6,800,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt 

Tủ đông Funiki HCF800S1PĐ (Dàn đồng)

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF680S1PĐ

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF500S1PĐG (Dàn đồng)

0 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF-600S2PĐ (Dàn đồng)

5,350,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF-665S1PĐ (Dàn đồng)

6,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF-655S2PĐ (Dàn đồng)

6,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Funiki HCF-505S2PĐ (Dàn đồng)

5,200,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt