Điều hòa Sumikura APS/APO 180 - 18.000BTU, 1 chiều Inverter

12,700,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO 120 - 12.000BTU, 1 chiều Inverter

7,600,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO 092 - 9.000BTU, 1 chiều Inverter

6,600,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO 180 - 18.000BTU, 1 chiều thường

10,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO 120 - 12.000BTU, 1 chiều thường

6,700,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Sumikura APS/APO 092 - 9.000BTU, 1 chiều thường

5,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt