Điều hòa Funiki HSC18TMU - 18.000BTU 1 chiều thường

10,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Funiki HSC12TMU - 12.000BTU 1 chiều thường

6,700,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Funiki HSC09TMU - 9.000BTU 1 chiều thường

5,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Funiki HIC18TMU - 18.000BTU 1 chiều Inverter

11,800,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Funiki HIC12TMU - 12.000BTU 1 chiều Inverter

7,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt

Điều hòa Funiki HIC09TMU - 9.000BTU 1 chiều Inverter

6,400,000 đ 0 đ
Tặng nhân công lắp đặt