Bình nóng lạnh Rossi Pregio RP30SQ 30L(new)

2,400,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước và công lắp

Bình nóng lạnh Rossi Pregio RP20SQ 20L(new)

2,200,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước và công lắp

Bình nóng lạnh Rossi Pregio RP15SQ 15L(new)

2,100,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp và công lắp

Bình nóng lạnh Rossi Pregio RP20SL 20L(new)

2,400,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước và công lắp

Bình nóng lạnh Rossi Pregio RP15SL 15L(new)

2,300,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp nước và công lắp

Bình nóng lạnh ROSSI Square PR15SQ 15L

2,050,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp + Công lắp đặt

Bình nóng lạnh ROSSI Square RP20SQ 20L

2,150,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp + Công lắp đặt

Bình nóng lạnh ROSSI Square RP30SQ 30L

2,350,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp + Công lắp đặt

Bình nóng lạnh ROSSI 30DI Pro 30L

2,400,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp + Công lắp đặt

Bình nóng lạnh ROSSI 15DI Pro 15L

2,100,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp + Công lắp đặt

Bình nóng lạnh ROSSI 20DI Pro 20L

2,250,000 đ 0 đ
Tặng đôi dây cấp + công lắp đặt