Bình nóng Ferroli VERDI-SE 30L

0 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước + Công lắp

Bình nóng Ferroli VERDI-SE 15L

2,650,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước + công lắp

Bình nóng Ferroli VERDI-SE 20L

2,750,000 đ 0 đ
Đôi dây cấp nước + công lắp